Anamaria Vasile

Fiscul vrea să afle cât au plătit tinerii căsătoriți pe fotografi, formație și cununie religioasă

ANAF a început să le trimită tinerilor căsătoriți formulare în care le cere să declare câți bani au cheltuit pentru nuntă cu fotografii, formația, restaurantul unde au petrecut, dar și câți bani au dat la cununia religioasă, scrie Profit.ro.

ANAF vrea să afle de la tinerii căsătoriți nume de persoane/firme, numere de telefon, adrese și intermediari.

Fiscul motivează că pentru astfel de servicii sunt încasate sume mari de bani și, de cele mai multe ori, nu ar fi declarate.

Solicitările au început deja să fie trimise în toată țara.

Potrivit solicitării, Fiscul vrea să afle și cât au plătit tinerii preoților pentru cununia religioasă.

Tinerii proaspăt căsătoriți riscă amenzi cuprinse între 2.000 și 5.000 de lei dacă nu răspund solicitării fiscului.

De ce este important: Restaurantele și cei care prestează servicii foto/video și formațiile muzicale încasează, de obicei, sume mari de bani la petrecerile organizate cu ocazia căsătoriei. Informațiile sunt solicitate acum de Fisc pentru a verifica situația veniturilor unor persoane sau firme din industria organizării de nunți, domeniu în care se plătesc sume mari de bani, dar de multe ori furnizorii de servicii, cum sunt fotografii sau formațiile, declară parțial sau deloc și, astfel, evită plata taxelor. Inițiativa ANAF de a trimite astfel de cereri de informații este recentă și aplicată generalizat la nivelul țării, nefiind doar un demers punctual, la nivelul AJFP Argeș, de unde provine documentul, potrivit informațiilor Profit.ro.

„Vă solicităm informații despre persoane fizice/Întreprinderi Individuale, Persoane Fizice Autorizate, Întreprinderi Familiale/ Societăți Comerciale/ alte forme de organizare privind raporturile econoimice sau juridice pe care le-ați avut cu ocazia evenimentelor prijeluite de celebrarea căsătoriei civile și religioase. În sensul celor de mai sus, completați delcarația alăturată, cu privire la persoane/ societăți/ nr telefon/ adrese identificare/ intermediari/ orice alte date pe care le cunoașteți/ dețineți privind: formație muzicală; locație eveniment; servicii foto-video;” , solicită ANAF în documentele trimise persoanelor proaspăt căsătorite. Cei care răspund unor astfel de solicitări sunt avertizați de către ANAF, conform formularului atașat, că declarațiile sunt date „sub sancțiunea faptei de fals în declarații, prevăzută de art 326 din Codul Penal”. Amendă de 2.000-5.000 de lei Articolul 58, alineatul 1 din Codul de procedură fiscală, invocat de ANAF ca bază pentru solicitarea de informații, prevede: „Contribuabilul/Plătitorul sau altă persoană împuternicită de acesta are obligația de a furniza organului fiscal informațiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale.

În același scop, organul fiscal are dreptul să solicite informații și altor persoane cu care contribuabilul/plătitorul are sau a avut raporturi economice sau juridice, iar acestea au obligația de a furniza informațiile solicitate. Informațiile furnizate de alte persoane se iau în considerare numai în măsura în care sunt confirmate și de alte mijloace de probă.” La categoria „alte persoane” intră și mirii, cei despre care se presupune că au achitat serviciile de genul celor verificate acum de Fisc. Sancțiunea pentru nerespectarea acestei obligații este, pentru persoanele fizice, cuprinsă între 2.000 și 5.000 de lei.

„Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni: r) nerespectarea de către contribuabil/plătitor sau persoana împuternicită de acesta, precum și nerespectarea de către persoanele cu care contribuabilul/plătitorul are sau a avut raporturi economice sau juridice, a obligației de a furniza organului fiscal informațiile necesare determinării stării de fapt fiscale potrivit art. 58 alin. (1); Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează astfel: e) cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice, în cazul săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. n) și r)”, potrivit Codului de procedură fiscală. Trebuie menționat, însă, că persoanele fizice nu au obligații în ce privește păstrarea unor documente privind eventualele tranzacții cu firme, PFA sau orcine altcineva furnizează serviciile verificate de ANAF.

Mai multe informatii pe profit.ro