Anamaria Vasile

Ultimele cuvinte ale lui Ceauşescu

La 21 decembrie 1989, la prânz, Nicolae Ceauşescu convoacă un miting în Piaţa Comitetului Central din Bucureşti. După câteva fraze, Ceauşescu este întrerupt de ţipetele care se aud în rândul manifestanţilor. Face apel la calm şi cu greu îşi reia discursul în care promite încă 100 de lei salariu.

După miting, manifestanţii formează trei grupuri importante în centrul Capitalei: la Universitate, Piaţa Romană şi Piaţa Unirii.În acelaşi timp, sunt organizate primele dispozitive de represiune.

Noaptea, manifestanţii ridică baricada de la Inter. Aproape de miezul nopţii, ministrul Apărării Vasile Milea dă ordin de înlăturare a baricadei, se trage în manifestanţi şi apar primii morţi şi răniţi.

A doua zi dimineaţă, pe 22 decembrie, generalul Vasile Milea se sinucide şi are loc ultima şedinţă Comitetului Politic Executiv al PCR. “Noi am hotărât că împotriva intereselor ţării nu există înţelegere”, decretează Ceauşescu.Nu mai apucă să-i pedepsească pe manifestanţi că aceştia iau clădirea cu asalt şi îi obligă pe soţii Ceauşescu să urce pe acoperiş şi să fugă cu elicopterul. Sunt prinşi şi duşi la Târgovişte unde vor fi judecaţi şi executaţi la 25 decembrie 1989.

Ultimul miting…

“Dragi tovarăşi! Cel mai bun răspuns pe care trebuie să-l dăm este unitatea tuturor oamenilor muncii, a întregii naţiuni, acţiunea fermă de a realiza programele de dezvoltare socială a patriei şi de ridicare continuă a nivelului de trai material şi spiritual al poporului. De noi depinde ca România să rămînă în continu o ţară liberă, independentă, constructoare a socialismului! Şi doresc să declar şi aici că vom face totul pentru a apăra integritatea şi suveranitatea României, libertatea şi viaţa poporului nostru, bunăstarea întregii naţiuni! Să acţionăm cu întreaga răspundere şi să demonstrăm forţa şi capacitatea oamenilor muncii din capitală, a întregii naţiuni, pentru dezvoltarea patriei noastre, pentru bunăstarea şi independenţa naţiunii. Vă doresc succese în întreaga activitate! Şi unitate, acţiune fermă împotriva oricăror acţiuni care vor să distrugă independenţa şi socialismul în România! Aceasta e obligaţia noastră, a tuturor! Organizaţi în toate întreprinderile, peste tot, grupe de ordine, grupe de apărare a socialismului, a tot ceea ce am realizat, a independenţei ţării! Cu toţi să acţionăm în slujba poporului, a independenţei, a socialismului!”. Acestea au fost ultimele cuvinte adresate de Nicolae Ceauşescu cetăţenilor României Socialist, la mitingul din 21 decembrie 1989, organizat în Piaţa CC din Capitală, şi transmis în direct de postul public de televiziune.

La orele 12:00, Ceauşescu Nicolae, însoţit de Ceauşescu Elena şi Dăscălescu Ion, au apărut în faţa mulţimii, în balconul CC al PCR. Ceauşescu a luat cuvântul, iar după aproximativ 7 minute s-au declanşat o serie de evenimente ce au dus la totala dezorganizare/spargere a mitingului popular.

În timp ce Nicolae Ceauşescu se adresa mulţimii, se aude un zgomot de fond care creşte în intensitate, ca de oameni care strigă speriaţi, creşterea în intensitate putînd însemna că din ce în ce mai multă lume e cuprinsă de fenomen, conform mariusmioc wordpress.com. Din balcon, s-a încercat calmarea mulţimii. Atât Nicolae,,cât şi Elena Ceauşescu cereau oamenilor să se liniştească. “Tovarăşi! Tovarăşi! Aşezaţi-vă liniştiţi! Tovarăşi! Staţi liniştiţi! Halo! Tovarăşi, aşezaţi-vă liniştiţi! Halo! (bătăi în microfon)

Pe o relativă acalmie, Ceauşescu îşi reia discursul şi promite majorări de salarii, pensii şi ajutoare sociale:” Doresc să vă informez pe dumneavoastră de o importantă hotărîre adoptată în această zi de Comitetul Politic Executiv privind nivelul de trai al oamenilor muncii. Am hotărît în această dimineaţă ca începînd de la 1 ianuarie să majorăm în cursul anului viitor retribuţia minimă de la 2000 la 2200 lei. De această majorare importantă vor beneficia aproape 1500 de oameni, un milion cinci sute de mii de oameni ai muncii. Tot de la 1 ianuarie vom majora alocaţiile pentru copii între 30 şi 50 lei, după numărul de copii şi retribuţia oamenilor muncii, ceea ce constituie un ajutor puternic pentru circa 4400000 de copii ai patriei noastre (…) la 900 lei. De asemenea am hotărît ca pensia de urmaş să fie majorată cu 100 de lei. Vom creşte deasemenea ajutorul social de la circa 500 la 800 de lei”.

Despre evenimentele de la Timişoara, Nicolae Ceauşescu spune că “apare tot mai clar că este o acţiune conjugată de cercurile care vor să distrugă integritatea şi suveranitatea României, să oprească construcţia socialismului, să pună sub stăpînire străină din nou poporul nostru. Şi de aceea trebuie să apărăm cu toate forţele integritatea şi independenţa României!”