Anamaria Vasile

Rugăciunea care se citește pe 24 decembrie, de Sfânta Eugenia, vă ferește de rele și vă dă putere!

An de an pe data de 24 decembrie, întreaga creștinătate o cinstește pe sfânta Eugenia. Citiți această rugăciune în Ajunul Crăciunului pentru a avea parte de putere, a scăpa de păcate și a fi feriți de rele.

Iată mai jos și textul rugăciunii!

“Sfântă Eugenia, muceniţă a lui Hristos, dănţuind acum cu bucurie împreună cu Oştile îngerilor, ca o fecioară fără de pri-hană şi ca o purtătoare de cunună preafericită, roagă-te să se dea har celor ce cu dragoste te laudă pe tine. Nevoindu-te cu ostenelile pustniceşti, te-ai preamărit în lupte muceniceşti. Și ai adus pe mulţi mântuiţi la Ziditorul tău.

Că din Dumnezeiască dragoste ai lăsat cele trecătoare. Lupte bărbăteşti ai îndurat. Pentru aceasta, după săvârşirea din viaţă, ai aflat Viaţa Cea fără de sfârşit. Sfântă Cuvioasă fecioară și Muceniță Eugenia, mireasa cu totul frumoasă a lui Hristos Dătătorul frumuseților, ai fost înfrumusețată cu ostenelile pustnicești.

Strălucind ai luminat cu luptele mucenicești, întocmai cu îngerii petrecând pe pământ. Și cu ei dănțuiești acum în casa Părintelui Ceresc.

Te rugăm, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cei aflați în nevoile vieții trecătoare. Roagă-te să ne dăruiască harul cel de viață dătător.

Cere pentru noi credința curată, viața luminată, răbdare în încercări, bărbăție în luptele împotriva patimilor, bucuria împlinirii poruncilor dumnezeiești, iubire de vrăjmași, smerenie și blândețe, iertare de păcate.

Roagă-te lui Hristos Dum¬nezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce cu dragoste cin¬stesc sfântă pomenirea ta. Să proslăvim Numele cel Sfânt al Domnului, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum si pururea și în vecii vecilor.

Amin”.